GündemMagazinYaşam

Atiye’nin de ayakkabı koleksiyonu var

De­met Aka­lın, Han­de Ye­ner ve Aj­da Pek­ka­n’­dan son­ra ün­lü şar­kı­cı Ati­ye de tek tut­ku­su­nun ayak­ka­bı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

“TEK TAKINTIM AYAKKABI”

Evin­de­ki gi­yin­me oda­sın­da bü­yük bir do­la­bı ayak­ka­bı­la­rı­na ayır­dı­ğı­nı söy­le­yen Ati­ye, “İ­yi bir ko­lek­si­yo­num var di­ye­bi­li­rim. 100 çift­ten bi­raz faz­la. Da­ha çok ra­hat ayak­ka­bı­la­rı ter­cih edi­yo­rum. Tek ta­kın­tım bu­” de­di.

Ün­lü şar­kı­cı­nın do­la­bın­da fi­yat­la­rı 800 ile 3 bin li­ra ara­sın­da de­ği­şen, top­lam­da 200 bin li­ra de­ğe­rin­de ayak­ka­bı­sı ol­du­ğu öğ­re­nil­di.

DEMET AKALIN ŞAMPİYON

Yurt­dı­şı­na her çık­tı­ğın­da 20 çift ayak­ka­bıy­la dö­nen Demet Akalın’ın 750 bin do­lar­lık ayak­ka­bı ko­lek­si­yo­nu var. Hande Yener ise ayakkabılara iyi bir semtte ev alabilecek kadar para harcadığını söylemişti.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu