Kıbrıs

Mecliste Eğitim bakanlığı bütçesi görüşülmeye devam ediyor

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, eğitimin önemli olduğunu fakat bakanlığın ülkede dünya standartlarında eğitim alması noktasında zaafiyet gösterdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, hükümet programının hiçbir maddesinin yapılmadığını bunların içerisinde eğitimde verilen sözlerin de tutulmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Eğitimi bakanlığı bütçesinde düşüş olduğunu da belirterek, bunun hükümetin eğitime ne kadar değer verdiğinin ortada olduğunu ve programdaki yaldızlı sözlerin bir işe yaramadığını savundu.

Bütçeye konan paraların halkın bireysel olarak harcayacağı miktarla ilgili olduğunu  ifade eden Çavuşoğlu, bakanlığın eğitim ile ilgili bütçe azalmasından dolayı halkın da kendi yöntemleriyle eğitimde takviye yapmaya çalışmasından dolayı geçim sıkıntısı yaşayacadığını  anlattı.

Devlet olarak daha iyi olunması halinde gençliğin de daha iyi olacağını dile getiren Çavuşoğlu, ülkede yapılan hataların yanısıra eğitim bakanlığının da hataları eklendiğinde takdirde kayıp çocukların ortaya çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, şura kararlarına uyulup uyulmadığı, sonuçlarının ne olduğunu, uyulmadıysa neden uyulmadığını  sordu.

Çavuşoğlu,  Eğitim eski Bakanı Mustafa Arabacıoğlu’nun eğitim yılı ortasında istifasını eleştirirken, hükümeti de arkasında duramadığı gerekçesiyle suçladı.

Eğitim Bakanlığının yıllık faaliyet raporunda, yıllardır yapılan rutin işlerin yer almasını eleştiren Çavuşoğlu, bunu “bilgi kirliliği” olarak niteleyerek  bu raporda, yapılan çalışmalarla ilgili somut ve istatiksel veriler görmek istediğini söyledi.

Çavuşoğlu, mesleki teknik liseleriyle ilgili sorunlara da değindiği konuşmasında, meslek liselerinin yeniden projelendirilmesini istedi.

DAÜ’de rektör krizi yaratıldığını ileri süren Çavuşoğlu, “ya DAÜ’deki yasayı uygulayınız ya da çekip gidiniz” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, kimsenin, DAÜ gibi bir üniversiteyi, maceraya sürükleme hakkı olmadığını söyledi. DAÜ’deki sorunların kısa sürede giderilmesi için Eğitim Bakanı’ndan  gerekli iradeyi ortaya koymasını beklediklerini ifade etti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Eğitim Bakanlığının yüzde 12.5’le  bütçeden en fazla payı alan bakanlık olduğunu ancak eğitimin önemi düşünüldüğünde eğitime ayrılan payın yetersiz kaldığını ifade etti.

Eğitim ve sağlığın hassas ve önemli konular olduğuna işaret eden Angolemli, özellikle eğitimde, günübirlik değil, sürekli olacak devlet politikaları üretilmesinin gerekliliği üzerinde durdu.

Ülkede yapılan Eğitim Şuralarında alınan kararların yaşama geçirilmesi gerektiğini anlatan Angolemli, Türkiye’yle uyum adı altında yapılan bazı uygulamaları eleştirirken Osmanlıca’nın KKTC’de de ders olarak konulup konulmayacağını sordu.

Özel okulların yeterince denetlenmediğini, öğretmenlerin çok ucuza çalıştırıldığını; özeldeki öğretmenle devletteki öğretmen maaşları arasında fark olduğunu anlatan Angolemli, bakanlığın bu konularda planının olup olmadığını sordu.

Okullardaki tamiratların ders yılı sürerken yapılmasını eleştiren Angolemli, özellikle Karpaz’da altyapı ve öğretmen eksikliği nedeniyle eğitimin gününde başlayamadığını anımsattı. Her yıl benzer sorunlar yaşandığını belirterek bakanlığı eleştirdi.

Angolemli, istihdam yaratılması amacıyla meslek lisesi mezunlarını kapsayan ve Meclisten yeni geçen Askerlik Değişiklik Yasası’nın istihdam sorununu çözemeyeceğini; ara eleman ihtiyacının karşılanması için meslek liselerinin daha donanımlı hale getirilmesi gerektiğini anlattı.

DAÜ’de yaşananlara da değinen Angolemli, şeffaf, demokratik, özerk, hesap verebilir bir üniversite yaratılması için yasa hazırlanarak  meclise sunulmasını istedi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu