KıbrısManşet

2 gün sürecek “Girne Kurultayı 2014” başladı

Girne’nin gelişimi yönetimi ve geleceği ile ilgili kararların alınacağı Girne Kent Kurultayı 2014 başladı.

12-13 Aralık’ta 2 gün olarak planlanan kurultay sonunda ilgili birimlerin ve halkın alacağı kararlar doğrultusunda bir “Girne Sözleşmesi” ortaya çıkacak ve Girne’nin geleceği hakkında bu sözleşme maddelerine bağlı kalınarak çalışmalar hayata geçirilecek.

Bu sabah Merit Park Otel’de yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan kurultayın açılışına, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun yanı sıra, Meclis Başkanı Sibel Siber, İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy bazı milletvekilleri, belediye başkanları, belediye çalışanları ve birim amirleri ile sivil halk katıldı.

Kurultayın birinci gününde Girne Sözleşmesi’nin başlangıcı, gelişimi anlatılacak ve imzalanacak, yarınsa katkı koymak isteyenlerin katılacağı komite çalışmaları yapılarak sonlandırılacak, yeni sokak tabelaları onaylanacak ve birinci günden başlayan kompozisyon ve resim sergilerinin devamı sağlanacak.

TEKNİKEL

Kurultayın açılışında konuşan Girne Belediyesi Müdürü Vekili Ali Teknikel, Girne’nin geleceği için kararlar almak adına kurultay düzenlendiğini ve Girne Sözleşmesinin bu anlamda önemli olduğunun altını çizdi.

Girnelilerin katılımının katılımcı demokrasi açısından önemli olduğuna vurgu yapan Teknikel, böylelikle kent ile ilgili alınacak kararlarda Girnelilerin sözünün olacağını bildirdi.

1418389381

VEHBİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) CEO’su Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi bugün iyi bir başlangıç yapıldığını, üniversite olarak dayanışma içerisinde yapılacak çalışmaların bir paydaşı olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Vehbi, kentin sorunlarını tespit etmek bu sorunları bilimsel verilerle ortaya koymak, çözüm önerileri geliştirmek, için GAÜ Araştırma Merkezi, Çevre ve Doğa Araştırma Merkezi ve Su Altı Araştırma Merkezi’nin daha önce olduğu Girne’ye ve Girnelilere katkı vereceğini söyledi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü seçimleri tek başına kazandıkları için kenti tek başına yönetme niyetinde olmadıklarını belirterek, ortak akıl yaratarak, diğer paydaşlarla birlikte projeleri hayata geçirmek için uzun bir süreden beri hazırlık yaptıklarını söyledi.

Güngördü, 60 günlük bir çalışma ve Türkiye Cumhuriyeti’nden de bazı şehirlerin belediyeleriyle istişare halinde kurultaya hazırlandıklarını ifade ederek, bugün imzalatmak istedikleri “Girne Sözleşmesi” için 300 kişi ve kuruma mektup yazıldığını, Girne hakkında görüşler alındığını ve buna karşılık sayfalarca geri dönüşler elde edildiğini söyledi.

Ekip arkadaşlarıyla birlikte bir taslak metin hazırladıklarını kaydeden Güngördü, kendilerinin üzerinde durdukları görüşlerin daha da geliştirilmesini istediklerini açıkladı.

TAÇOY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, etkinliği düşünen ve düzenleyen tüm kesimlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında şehirlere sahip çıkılmasının öneminden bahsetti.

Girne’nin imarı, yolu ve çevresiyle, üniversite öğrencilerinin sayısına, turizm ve otelciliğin artan yüküne nasıl cevap vereceğinin enine boyuna konuşulması gerektiğini söyleyen Taçoy, Girne’nin saklı kalmış birçok özelliği içinde barındıran bir unsur olması yanında, Rumların “burası bizim” deyip de hiçbir zaman elde edemediği bir kent olduğunu ifade etti.

Taçoy, trafik sorunu, başıboş sokak köpekleri, daha bayındır bir şehir elde edilmesi gibi sorunlarda devletin de sorumluluklarının hazırlanan ve imzalanacak Girne Sözleşmesine eklenmesini istedi.

ULUÇAY

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay da en yoğun inşaatların yapıldığı, nüfusun sürekli arttığı bir şehir olan Girne’nin ülkesel fiziki planı ve imar planının çalışmalarına başlandığını ve Girne Belediyesi ile birlikte bu imar planını hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Uluçay kurultaydan çıkacak sonuçların kendilerine rehber olacağını söyleyerek, kurultayın pozitif sonuçlar doğurmasını beklediğini ifade etti.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber Girne’ye sahip çıkma, aidiyet duygusu, daha güzel bir kent yaratma, kent sakinlerine huzur verme ve bunun için bir çaba ortaya koyma adına kurultayın önemine işaret etti.

2011’de Girne hakkında yazdığı makaleden bir bölüm okuyan Siber, atılacak olumlu adımlarla Girne’nin korunarak, ruhunu kaybetmeyerek, daha da güzelleşen ve sahibi ile bütünleşen bir kent olmasını diledi.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu konuşmasında, kurultayı hayata geçiren kesimlere teşekkür ederek, Girne’nin 74 sonrası gösterdiği gelişime değindi.

Müzakere masasına zaman zaman Girne konusunun geldiğini fakat kendisinin Rum tarafına “Girne’nin 40 yıl önce bıraktıkları Girne olmadığını” ve aradan geçen 40 yılın göz ardı edilemeyeceğini hatırlattığını ifade ederek, Girne’nin hep gelişen ve güzelliklerinin bozulmaması için çaba isteyen bir kent olduğunu söyledi.

GAÜ’nün kendi çabalarıyla, Belediyenin projelerini birleştirme çabasının önemli olduğunu dile getiren Eroğlu, Belediyenin Girne’yi nasıl daha yaşanılabilir bir kent yapabileceğini her zaman düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Belediye yönetiminin büyük sorumluluk isteyen bir görev yürüttüğünün altını çizen Eroğlu, vatandaşın ve belediyenin sorumluluklarını bildiği sürece sorun yaşanmayacağını sözlerine ekledi.

GİRNE SÖZLEŞMESİ TASLAK METNİ

Kurultay için hazırlanan ve son kurultay sonucunda imzalanacak “Girne Sözleşmesi”nin taslağı şöyle:

“-Yaşadığı şehrin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur.

-Yerel yönetimler, inanç, kimlik, siyaset veya parti ayırmaksızın,  bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratır.

-Her sokak, her mahalle, her köy, merkezden değil, yerinden yönetilir.

-Her düzeydeki şehir yönetimi, dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamakla yükümlüdür.

-Konut, sağlık, eğitim, ulaşım, kültüre ve kentin imkânlarına erişim temel insan hakkıdır. Girne’de yaşayan herkesin bu haklara en kolay ulaşmasını sağlamak yerel yöneticilerin öncelikli görevidir.

-Yerel yönetimler şehirde yaşayan çocuk, yaşlı, yaya, bisikletli, engelli, herkesin dilediği yere zamanında, güvenli yaşamını ve sağlıklı ulaşımını sağlar.

-Yerel yönetimler kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Kentlilerin ve kar amacı gütmeyen kurumların önereceği kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, sanat eğitimi, üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye mali imkânlar yaratır.

-Şehri paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınma ve kaliteli yaşam hakkı vardır. Bu hakkın korunması yerel yönetimlerin temel görevlerindendir.

-Girne’nin bütün toprak altı ve üstü zenginlikleri, doğal, kültürel ve tarihi varlıklarıyla, bütün insanlığa da aittir.

-Girne’nin kültürel ve doğal mirası, uluslararası normlara uygun bir bakışla korunur.

-Girne’nin bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren denizleri, ormanları, su havzalarını, tarım alanlarını ve tüm canlıları korur.

-Parklar, limanlar, kıyılar, meydanlar ve yeşil alanlar, hep birlikte kullandığımız ya da kullanabileceğimiz kamu mülkleri özelleştirilemez.

-Şehrin planları, en geniş katılımla, çoğulcu, çevre-insan dengesini merkezine alan bütünlüklü bir bakışla yapılır.

-Yerel yönetimler, ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini, bütün plan, proje ve uygulamalarının odağına alır. Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve uygular.

Bu sözleşmeye imza atan Girneliler olarak biz, bu sözleşmenin benimsendiği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, köy ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz, bundan sonra yerel seçimlerde seçilecek yönetimin bu anlayışı bu anlayışı benimsemeleri için uğraş veririz.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu