GündemTürkiye

Bu da asker torbası

SUBAY ve astsubaylar; anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya uzun süreli tedavi görmesi halinde 6 ayı ücretli olmak üzere bir yıla kadar refakat izni kullanabilecekler. Aylıksız izinli geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmayacak. Yedek subaylara verilecek refakat izinleri askerlik hizmetinden sayılmayacak. Askerlik hizmetini yaparken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri de ödenecek.

Askeri yasalarda kapsamlı değişiklikler yapan 109 maddelik yasa tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıya göre, haklarında soruşturma yürütüldüğü için açığa alınan askeri personelin durumları her 6 ayda bir değerlendirilerek açığa alınmayı gerektiren eylemin hizmetlerinin devamına engel olmadığı veya diğer nedenlerle açıklarının kalkmasının gerektiği kanaatine varılırsa yeniden göreve başlatılacaklar. Devletin şahsiyetine karşı suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen astsubay, subayların da TSK ile ilişiği kesilecek.

UYUŞTURUCU CEZASI

Erbaş ve erlerden uyuşturucu veya uyuşturucu kabul edilen maddeleri kullanan, temin eden veya kullanılmasını özendirenler, 20 güne kadar hizmetten men cezası alacaklar. Ayrıca bu askerlerin dosyaları disiplin amirince yetkili savcılığa gönderilecek. Asker kişilerin kıta, karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü halinde soruşturma ve dava süresince yasal mirasçılarını temsil etmek üzere seçtiği bir avukat vekil olarak görev yapacak. Maddi olanağı olmayanlara baroca avukat tayin edilecek.

VATANDAŞLIĞA GEÇENLER

Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yaştaki yerli yükümlüler gibi yapacak. Geldikleri ülkelerde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 yaşında olanlar askerlik yapmış sayılacak. KKTC kanunlarına göre  zorunlu  askerlik  hizmetini  yerine getirdiklerini belgelendiren Türk vatandaşları askerlik yapmış sayılacak. Yurtdışında doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan vatandaşlığı kazanan Türk vatandaşları, askerlik mükellefiyetlerini 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yerine getirebilecek veya tabiyetinde bulundukları ülkede askerlik yapmış olduklarını belgeleyerek mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklar. Bunların 38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmiş kabul edilecek.

KIŞLADA ÖLÜME AVUKAT DESTEĞİ

Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel ve askeri öğrenciler ile erbaş ve erlerin yurtiçinde ve yurtdışında vefatı halinde, genel hükümlere göre belirlenecek cenaze giderleri ile cenazenin talep edilen yere nakli ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak. Askerlik hizmetini yaparken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri de ödenecek. Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler ile askeri öğrencilerin, erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderilerinden posta ücreti alınmayacak.

MAYIN MERKEZİ

Türkiye sınırları dahilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik Milli Mayın Merkezi kurulacak. Merkez, mayın veya patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, milli politika, strateji, öncelikler ve iş planlarını içeren milli mayın faaliyet planını oluşturacak ve Bakanlar Kurulu’nun onayına sunacak.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu