GündemKıbrıs

Kamu alacaklarının indirimli tahsiline ilişkin Yasa Tasarısı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı.

Yasa tasarısı, Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline İlişkin Kanun Hükmündeki Kararname’de öngörülen, “beyan dışı kalmış servet unsurlarının ve beyan edilmemiş ekonomik varlıkların beyanının sağlanması, matrahların artırılması yolu ile vergi barışının sağlanması ve bu güne kadar herhangi bir sebeple ödenemeyen vergi, vergi cezası, harç ve gecikme zamlarının ödenmesinin kolaylaştırılmasını” amaçlıyor.

TATAR

Tasarıyla ilgili Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Birikim Özgür’ün sunuşunun ardından söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, bu kararnameyle meclisin by-pass edildiğini belirterek, eleştirdi. Tatar, “Komitede tıkanan bir yasayı kararnameyle hayata geçirme kabul edilemez” dedi.

Kararnamenin, büyük bir yasa dışılıkla hayata geçirildiğini savunan Tatar, UBP olarak konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürdüklerine işaret etti.

Tatar, affın sürekli tekrarının, vergi kaçakçılığını teşvik ettiğini belirterek, kayıt altına alma gerekçesiyle yapıldığı söylenen affın, tam tersi bir sonuç doğurduğunu savundu. Tatar, konuşmasın sırasında, Ticaret Odası’nın konuyla ilgili raporundan alıntılar yaptı.

Ersin Tatar, “Af nitelikli uygulamalar, uzun vadede köklü reforma neden olamayacağı, tam tersine ekonomiyi daha fazla kayıt dışına iteceği yönünde görüşler var” dedi.

UBP Milletvekili Tatar, bu yasa tasarısına oylarının ret olacağını söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de, Anayasa’nın çok önemli olduğunu ifade ederek, göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Angolemli, UBP hükümeti döneminde bazı belediyelerin elektrik borcunu ödemediğini ve yasa gücünde kararname çıkararak, halktan ek ücret alındığını ve bunun yasa dışı olduğunu savundu.

Şimdi de CTP-BG DP-UG Koalisyon Hükümeti’nin de yasa gücünde kararname çıkardığını ifade eden Angolemli, söz konusu yasa gücünde kararnamenin büyük işyerlerine af getirirken, esnaf ve zanaatkarı zorda bıraktığını savundu.

Angolemli “Vergiyi koyan da kaldıran da meclistir, hükümet ve bakanlar kurulu bunu yapamaz” dedi.

Af getiren bu kararnameyi eleştirerek, kaçıncı af olduğunu soran Angolemli, getirilen affın kayıt dışı ekonominin daha da kayıt dışında kalmasını sağlayacağını savundu.

Hüseyin Angolemli, konuşmasının sonunda, vicdani ret hakkı için15 Kasım törenleri sırasında eylem düzenleyenlere polis müdahalesinde bulunulmasını eleştirerek, “demokrasi dışı, faşist uygulamaları” kınadı.

Angolemli, sivilleşme konusunda önüne gelecek tüm önerilere evet diyeceğine işaret ederek, hükümet ortağı CTP-BG’nin bunu getirmeye niyeti olmadığını iddia etti.

ERHÜRMAN

CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman da konuşmasında, kanun hükmünde kararname olup, bugün yasaya dönüştürülen yasa tasarısına ilişkin konuşmasında, vergi ya da mali yükümlülüğünün sadece yasayla konulacağı hükmünün, Magna Carta’dan beri bulunduğuna işaret etti.

Erhürman, burada sözkonu olan durumun ise, vergi koyma ve vergi kaldırma arasındaki nüans farkından kaynaklandığını söyledi.

Kararnameyle yeni bir yasal yükümlülüğün getirilmediğine işaret eden Erhürman, eşitlik ilkesinin göz ardı edildiği yönündeki eleştirilere de değinerek, vergi hukukunda matematiksel eşitlik anlayışının bulunmadığını belirtti.

Erhürman, insan hak ve özgürlüklerinin ise mutlak eşitlik kapsamında olduğuna işaret ederek, “askerlik namus borcudur” diye pankart açanlarla, “vicdani reddi” savundukları için pankart açanların eşit haklara sahip olduğunu ve eşit muameleyi hak ettiğini söyledi.

Tufan Erhürman, kararnameyle ilgili 90 gün sınırlamasının ise, uygulamanın 90 gün daha uzatılması anlamına gelmediğini; tam tersine kararnamenin 90 gün içinde meclis iradesine getirilmesini öngördüğünü belirtti. Erhürman, sözkonusu kararnameyle ilgili tasarının ise, geçmiş uygulamaların aksine, bu süre sınırlamasından çok önce meclise geldiğini belirtti.

Erhürman, konuşmasının sonunda, Anayasa’nın ne 75, ne de 112’inci maddesine aykırı olmayan kararnamenin tam bir örnek kanun hükmünde kararname olduğunu belirterek, konunun Anayasal boyutununun doğru noktada tartışılması gerektiğini söyledi.

SOYER

CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, vergi konusunun tartışılması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Soyer, vergi ve af konusunun tartılmasının normal olduğuna işaret ederek, ülkedeki ekonomik koşullar düşünüldüğünde, biriken borçların sözkonusu olduğu durumlarda affın düşünülmesi gereken çözümlerden biri olduğunu belirtti.

Konuyu suistimal etmeden ele almak gerektiğini kaydeden Soyer, “vergi affını eleştirenlerin, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun yasayı ‘daha fazla af verilsin’ gerekçesiyle iade etmesine ilişkin eleştiri getirmediğine” dikkat çekti. Siyasette tutarlılığın önemine vurgu yapan Soyer, “UBP milletvekillerinin, kendileriyle tamamıyla zıt düşüncelere sahip Cumhurbaşkanına eleştiride bulunmamasının manidar olduğunu” savundu.

Ferdi Sabit Soyer, LTB Belediye Başkanı’nın, vergi affını kullanarak, vatandaşlara belediyelere olan yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunmasını takdir ettiğini belirtti.

Soyer, Ülkede vergi düzen ve usulünün doğru noktaya dönmesinin zamanının gelip de geçtiğini kaydederek, resen vergi uygulamasının, siyasilerin iki dudağı arasında olmaması gerektiğini söyledi. Soyer, resen verginin ülkede bir silah olarak kullanıldığını ve halkı güvensizliğe ittiğini savundu.

CTP-BG Milletvekili Soyer, ülkede bağımsız vergi denetim organının şart olduğunu söyledi.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar, yeniden söz alarak, vergi koymak gibi, vergi kaldırmanın da yasal düzenleme gerektirdiğini belirtti.

Tatar, yasa gücündeki kararnamelerin, sadece acil ekonomik tedbirler gerektiğinde yapıldığını savundu.

Ortada çok yüksek bir yetki kullanımının sözkonusu olduğunu kaydeden Tatar, mecliste bu yetkinin bulunup bulunmadığının tartışma konusu olduğunu söyledi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu