GündemKıbrıs

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 58 yaşında

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) 58. yaşını kutluyor.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Filiz Besim, hükümetten ve Meclis’ten sağlık alanındaki ciddi sorunları hiç vakit kaybetmeden gündemlerine almasını ve ciddi bir devlet reformuna gidilmesini istedi. Besim, KTTB’nin ülkenin geleceğine yapılacak her türlü olumlu kararın yanında olarak destek vereceğini söyledi.

KTTB Başkanı Filiz Besim ve birlik yöneticileri birliğin 58. yıldönümünde, 2014 yılını değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Başkanı Dr. Bayazit İlhan ve eski başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ile yönetim kurulu üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen de katıldı.

BESİM: “SAĞLIK KONULARININ YANI SIRA TOPLUMUN DİĞER SORUNLARI DA HEP GÜNDEMDE”

Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim, yaptığı konuşmada, Birliğin tarihçesi hakkında bilgi verdi ve “Biz bugünün Kıbrıslı Türk Hekimleri, 58 yıl önce 20 kişiyle dikilen bu bayrağı büyük bir onur ve gururla taşımaya devam ediyoruz” dedi.

“Birliğimiz 58’inci yaşında, dev bir sağlık ordusuyla, 750 civarı hekimle Kuzey Kıbrıs’ta sağlık hizmeti vermeye devam ediyor” ifadelerini kullanan Besim, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin, tarihinin her döneminde sağlık konularının yanı sıra, toplumun diğer sorunlarını da hep gündemine aldığını ve sorumlu bir sivil toplum örgütü duyarlılığıyla çözüm önerileri üretmeye çalıştığını kaydetti.

“SİSTEMSİZLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Birliğin güçlü hukuksal ve kurumsal yapısına rağmen bazı sorunları da irdelemek gerektiğini söyleyen Besim, şöyle konuştu:

“Kuzey Kıbrıs’ta 1978’den beri sağlıkta süregelen sistem arayışları, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin tüm çalışmalarına, zorlamasına ve uğraşlarına rağmen bugüne dek sonuçlandırılamadı. Bugün ülkede sistemin doğru oluşturulamaması ise gerek kamu, gerekse özel sağlık hizmetlerinin sunumunun organizasyonunda ciddi aksaklıklar oluşmasına neden olmaktadır. Çalışanın mutlu olmadığı, hastanın ise kaliteli ve güler yüzlü hizmete her zaman kolay ulaşamadığı bir sistem, ya da sistemsizlikle karşı karşıyayız.”

“SİYASAL VE TOPLUMSAL İRADE EKSİK”

Sistemin doğru organize edilememesinin en büyük kök sorunlarının siyasal ve toplumsal irade eksikliği olduğuna dikkat çeken Besim, sağlığın artık kısır döngü parti ve hükümet politikalarının üzerine çıkarak gerçek anlamda bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini ve bu konuda hükümetin yanı sıra tüm siyasi partilerin, Meclis’in ve sivil toplum örgütlerinin görev alması ve sorumluluk hissetmesinin de şart olduğunu vurguladı.

Besim, Sağlık Çalıştayı’nda “sağlıkta olağanüstü durum ilan edilme zamanı geldi, hatta çoktan geçti” diyen Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’nin bu sözlerinin üzerinden bir yıl geçtiği halde sağlık sisteminde ciddi bir iyileşme sağlanamadığını söyledi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI HİÇ GÜNDEME ALINMADI”

Sağlık Çalışanları Yasası’nın hiç gündeme alınmadığını savunan Besim, “Sağlığın omurgası olan kamuda sağlık hizmetleri disiplinsiz ve denetimsiz bir şekilde devam etmektedir. Artık herkes kabul etmektedir ki; kamuda hekimin yarım gün çalışması ile kamu sağlık hizmetleri düzelmeyecektir. İnsan kaynaklarımızı çok daha verimli kullanmak zorundayız” dedi.

“GENEL SAĞLIK SİGORTASI ARTIK HAYATA GEÇMELİ”

Besim, “Genel Sağlık Sigortası”nın, sağlık sisteminde özel sağlık hizmetlerinin gelişmesi, hastaya hekim seçme özgürlüğünün verilmesi ve gerek kamuda, gerekse özelde kayıt ve veri sistemini getirmesi anlamında çok önemli olduğunu belirterek, “devlet, hastaların sağlık hizmetini karşılamakla yükümlü olmasına karşın Kuzey Kıbrıs’ta hastalar %40 oranında sağlık hizmetlerinin ücretini ceplerinden karşılamaktadırlar. Hem de maaşlarından sağlık fonu için kesintiler olmasına rağmen…” diye konuştu.

Çalıştayda kurulan Genel Sağlık Sigortası komitesinin iyi çalıştığını kaydeden Filiz Besim, kurulacak sağlam özerk bir sağlık sigortası fonuyla Genel Sağlık Sigortası’nın artık hayata geçirilmesini istedi.

BARIŞ RUH VE SİNİR HASTANESİ’NDE Kİ SORUNLAR

Ülkede tek olan Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nin çok büyük sorunları olduğunu ancak hiç gündeme gelmeyen hazin durumuna ciddiyetle işaret ettiklerini söyleyen Tabipler Birliği Başkanı Besim, şöyle devam etti:

“Bu hastane için acil çağdaş çözümler üretilmesini talep etmekteyiz. 180 yatağı olan ve yataklarının en az 100’ü sürekli dolu olan bu hastanemizde ciddi personel ve alt yapı sorunları mevcuttur. Akıl Hastalıkları Yasası 1931 yılından kalma çağ dışı bir yasadır. Üzerinde çalışılmaya başlandı, bir an önce bitirilerek Barış Ruh Hastanesi’nin teşkilat şeması ve işleyişi yeniden düzenlenmelidir. Psikiyatrik hastalar ve madde bağımlılarının aynı ortamda tedavi edilmeye çalışılması, çocuk ve yetişkin psikiyatri ve uyuşturucu bağımlılarının aynı servislerde olması tedavi anlamında kabul edilemez bir durumdur. Madde ve uyuşturucu bağımlılığının çok büyük boyutlara ulaştığı günümüzde ve ülkemizde, maalesef bu hastaların ne tedavi edilebileceği, ne de tedaviden sonra rehabilitasyona alınabileceği bir merkezimiz vardır. Uyuşturucu hastaları da, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin tüm hastaları da SOS vermekte ve acil yardım beklemektedirler.”

“DENETİMSİZ TIP, DİŞ VE DİĞER SAĞLIK FAKÜLTELERİNDE DE SORUN VAR”

Tabipler Birliği Başkanı Besim, geçen yıl da çok ciddi uyarılar yaptıkları ama o bağlamda hiç bir önlem alınmayan, haklarında politika geliştirilmeyen Kuzey Kıbrıs’ın çok ciddi bir başka sorununun da denetimsiz tıp, diş ve diğer sağlık fakülteleri olduğunu belirterek, laboratuarı insan olan bu fakültelerin alacağı öğrencilerin hem kalite, hem de sayı olarak çok ciddi şekilde denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tıp ve diş hekimliği fakülteleri için verdiği rakamın ise her bir milyon nüfusa bir fakülte olduğunu söyleyen Besim, “Ülkemizde sağlık eğitiminde yaşanan denetimsizlik bizi sağlığın gelecekteki kalitesi anlamında ciddi boyutta endişelendirmektedir. Kuzey Kıbrıs kontenjanlarının da aynı şekilde denetlenmemesi, kısa bir süre sonra adanın kuzeyinde ciddi bir sağlıkçı enflasyonu yaratacaktır” dedi.

Tıp, eczacılık ve diğer paramedikal sağlık fakülteleri için de denetim yapılması gerektiğine dikkat çeken Besim, “Bu konuda YÖDAK, Sağlık, Eğitim ve Devlet Planlama Örgütü’nü acil önlem alması konusunda göreve çağırıyoruz” diye konuştu.

“KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE UYGULAMAYA KONULMALIDIR”

Çağdaş ülkelerde gerek sağlık bütçelerinde, gerekse sağlığın planlanmasında çok önemli bir yere sahip koruyucu hekimlik konusuna KKTC’de gerekli önem verilmediğini, savunan Besim, obezite, kanser, diyabet, kalp ve damar hastalıkları ve çağın bir başka hastalığı erken puberte (erken ergenlik) koruyucu sağlık programlarının henüz olmamasını eleştirdi.

“ORGAN DOKU VE HÜCRE YASASI’NIN ÇAĞDAŞ BİR YASAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÇOK SEVİNDİRİCİ”

2008 yılından beri Meclis’te bekleyen Organ Doku ve Hücre Yasası’nın çağdaş bir yasaya dönüştürülmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Besim, bu konuda emeği geçen herkese KTTB olarak teşekkür ederek, bir an önce gerekli tüzüklerin çıkarılması ve alt yapının hazırlanıp uygulama aşamasına geçilmesi gerektiğini belirtti.

GIDA GÜVENLİĞİ YASASI

Filiz Besim, Gıda Güvenliği Yasası’nın meclisten geçmiş olması ve denetleme kurulunda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin de yer almasının olumlu olduğunu dile getirerek, “Ancak bu yasanın tüzükleri ile ilgili bildiğimiz bir çalışma yoktur ve denetleme komitesi hiç toplanmamıştır” dedi.

ÇEVRE KONUSU

Tabipler Birliği Başkanı Besim, bu yıl hükümetin elektrik santrallerine filtre koydurma kararı alması ve elektrik santrallerinde kullanılan mazotun yüzde 1’lik kükürt içermesi şartı getirmesinin olumlu olduğunu dile getiren Besim, çalışmanın çevre örgütlerinin yıllardır verdiği bir mücadelenin ürünü olduğunu ancak bu kararların Bakanlar Kurulu’ndan geçmiş olmasına rağmen henüz uygulamaya konulmadığını vurguladı.

Besim, geçen haziran ayında KTTB’nin ve 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Let’s Do It (Hadi Temizleyelim) etkinliğine değinirken “Bu Kıbrıslı Türklerin istenir ve inanılırsa nasıl bir araya gelip mucizeler yaratabileceğinin kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

SİVRİSİNEK VE HAŞERE MÜCADELESİNDE

Tabipler Birliği Başkanı Besim, sivrisinek ve haşere mücadelesinde her zaman biyolojik yöntemlerin savunup ısrar ettiklerini hatırlatarak, bazı belediyeler bunu benimsese de, çoğu köy belediyesi ile Karayolları Dairesi’nin kimyasal yöntemlerle haşere ve ot temizliği yaparak sağlığı tehdit ettiğini söyledi.

“GAZİMAĞUSA LİMANI SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA”

Gazimağusa Limanı’nın insan sağlığını tehdit eden sağlıksız koşullarda çalışılan bir yer olduğunu belirten Besim, yükleme ve boşaltma işlemlerinin çağdaş şekle sokularak çalışanların ve bölge halkının zehirlenmesinin önüne geçilmesi gerektiğini anlattı.

ZİRAİ İLAÇ VE VETERİNER İLAÇLARI

Denetimsiz satılan zirai ilaç ve veteriner ilaçları ile reçetesiz satılan ve bilinçsiz kullanılan vücut geliştirme ilaçlarına dikkat çeken Filiz besim, toplum sağlığını tehdit eden bu sorunların aşılması için ciddi yasal düzenlemeler ve sağlam siyasi irade gerektiğini vurguladı.

FEM’S’E ÜYELİK

KTTB’nin, Avrupa’da çok saygın 50 yıllık bir kurum olan FEM’s (Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu)’e  bu yıl aslı üyeliğinin onaylandığını söyleyen Besim, bunu Kıbrıslı Türk Hekimler için çok anlamlı bir kazanım olduğunu belirtti.

DEVLET BU YASA DIŞI YERLERİ HARACA BAĞLAMIŞ

Besim, “fuhuş ve kumarın yasak olmasına rağmen ülkenin gece kulübü, kumarhane ve bet ofislerinin cenneti haline geldiğini” savunarak, şöyle devam etti:

“Yasalarımız bu konuda delik deşik; kevgir durumundadır. Devlet bu yasa dışı yerleri haraca bağlamış, devlet eliyle insan ticaretine ve kumara izin verir konumdadır. Ama biz bu durumu öylesine kanıksamış durumdayız ki; bu konularda artık konuşmuyoruz bile. Halbuki insan ticareti, kumarhane, uyuşturucu, yasa dışılık hep birbiriyle paralel seyreden ve bir ülkenin geleceğini yok eden olumsuz unsurlardır.”

“DAR BÖLGE POPÜLİZMİNDEN ÇIKILMALI”

Filiz Besim, Anayasa referandumunda “hayır” çıkmasının halkın siyaset kurumuna ve Meclis’e güvensizliğini gösterdiğini belirterek, seçim sistemi değiştirme vaatlerinin tutulmasını, dar bölge popülizminden çıkılarak çarşaf listenin gündeme getirilmesini istediklerini söyledi.

“KAMU REFORMU BU YIL DA YAPILAMADI”

Kamu reformunun bu yıl da yapılamamasını eleştiren Besim, yetişmiş insan kaynakları kıyımına devam edildiğini, müşavirler ordusunun her geçen gün büyürken, kamuda iş bilmeyen hantal yapısını sürdürmeye devam ettiğini kaydetti.

“ÇÖZÜMSÜZLÜK MORAL BOZUYOR…”

Kıbrıs adasındaki çözümsüzlüğün her iki toplumun da geleceğini karartan, moral bozan çok ciddi bir unsur olduğunu da söyleyen Besim, “Biz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği her zaman çözüm ve barış sürecinin destekçileriyiz. Akdeniz’deki petrol ve gazın bahane edilerek çözüm sürecinin kesintiye uğraması kabul edilebilir bir durum değildir. Aksine Akdeniz’deki doğal gaz ve petrol kaynakları Kıbrıs adası sakinleri için bir fırsat olarak değerlendirilmeli ve çözüm için ciddi bir sinerjiye dönüştürülmelidir. Liderler masaya dönmeli ve görüşmeler kaldığı yerden devam etmelidir” dedi.

“BURUĞUZ”

Besim sözlerini şöyle tamamladı:

“KTTB’nin bu anlamlı ve tarihi yıldönümünde, sadece bazı ana başlıklarını sıraladığımız toplumsal ve ülkesel sorunlarımızdan dolayı, onurla hüznü birlikte yaşamaktayız. Hem onurluyuz, hem de buruğuz. Biz KTTB olarak temel konumuz sağlık olmasına karşın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan tüm bu sorunlardan dolayı buruğuz. Bu sorunların en kısa sürede çözümlenmesinde ısrarlıyız. Toplumsal esenliğimiz ve geleceğimizle ilgili bu sorunların çözümüne etkin katkıda bulunmaya da her zaman olduğu gibi hazırız.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu