KıbrısManşet

Özersay: “Kapalı Maraş Kıbrıs Türk Yönetimi altında açılmalıdır”

Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağını açıklayan Doç. Dr. Kudret Özersay, müzakerelerin askıya alındığı böyle bir dönemde kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılarak eski mal sahiplerine bazı şartlara bağlı olarak maliadesi yapılabileceğini, bu şekilde hem Gazimağusa, hem de genel olarak KKTC ekonomisinde bir canlanma elde edilebileceğini söyledi.

Kapalı Maraş’ın Gazimağusa Belediyesi’ne bağlanarak açılması durumunda, kendisine malı iade edilecek olanların vergisini KKTC’ye vermesinin ve ihtiyaç duyulacak tüm inşaat malzemesi ve hizmeti de kuzey Kıbrıs’tan satın almasının sağlanabileceğini söyleyen Kudret Özersay, tüm bunların Evkaf’ın haklarına halel gelmeden yapılabileceğine dikkat çekti.

Özersay “Müzakerelerin askıya alındığı böyle bir dönemde, Halktan siyasi yetki alarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olsaydım, kapalı Maraş’ın Gazimağusa Belediyesi’ne bağlanmasını sağlar, hayatımızdaki kara deliklerden birisini adım adım ortadan kaldırırdım” dedi. Kudret Özersay “10 yıl önce Kıbrıslı Türklere söz verilen doğrudan ticaret ve limanlar konusunda herhangi bir olumlu gelişme yaşanmazken, şimdi kalkıp da birileri ‘Maraş’ı Rum tarafına verelim ve karşılığında da limanımız açılsın’ diyorlarsa, bu olsa olsa Kıbrıslı Türkleri enayi yerine koymak olur ” dedi.

“Vergiler KKTC’ye Verilecek, Mal ve Hizmetler KKTC’den Alınacak”

Kudret Özersay, kapalı Maraş’ın yönetiminin KKTC’de kalacağı, eski mal sahibi Kıbrıslı Rum ve yabancıların ise belirli şartları yerine getirmeleri kaydıyla Gazimağusa Belediyesi’ne bağlanacak ve askeri bölge statüsünden çıkarılacak bu alan içerisindeki taşınmaz mallarını kullanabilecekleri bir model önerdi. Bir başka ifadeyle bu alanın yönetimi KKTC’de kalacak, taşınmaz mallar ise Evkaf İdaresinin haklarına halel gelmeyecek şekilde iade edilebilecek. Bu öneriye göre taşınmaz malını almak isteyen eski mal sahibi öncelikle KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak malın kendisine ait olduğunu kanıtlayacak. Taşınmaz malı iade edilen kişi, malı ile ilgili herhangi bir tamirat veya yeniden inşa işlemi yapacaksa tüm inşaat malzemesini ve inşaat hizmetini KKTC’den almak zorunda olacak. Emlak vergisi ve diğer vergiler de KKTC kurumlarına yatırılacak. Bu alan içerisindeki güvenliğin Kıbrıs Türk polisi, beledi hizmetlerin ise Gazimağusa Belediyesi tarafından sağlanabileceğini belirten Özersay, “bu yolla yeni bir istihdam alanı açılabilecek, ülke ekonomisinde bir canlanma olabilecektir” dedi.

“Evkaf İdaresi’nin Haklarına Halel Gelmeyecek”

Öte yandan bahse konu malda Evkaf İdaresinin herhangi bir hakkı olduğu KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından tespit edilirse, bu hak taşınmaz malın iadesini almak isteyen eski mal sahibi tarafından da kabul edilecek. Özersay “bir yanda Evkaf idaresine ait olan ve hukuka aykırı şekilde el değiştiren taşınmaz mallarda Evkaf İdaresinin hakları, öte yanda ise zaman içerisinde bu taşınmazları kullanan bireylerin kullanımdan kaynaklanan bazı hakları söz konusu. Bu yarışan haklar arasında adil bir denge bulmak gerekir. Taşınmaz Mal Komisyonu iade kararı alacaksa, Evkafın hakkını da tescil etmiş olacak ki bu işlem, uzun vadede kapsamlı Evkafın haklarının çözümde de daha kolay ve etkili şekilde gündeme getirilebilir olmasını sağlayacak.”

 

“Rum Liderliği Kaçıyorsa, Rum Toplumuna Ulaşmak Gerekir”

Kıbrıs Rum liderliğinin belirli bazı konularda uzlaşmaya varmak yerine süreçleri uzatmasının bizi yıldırmasına müsade etmeyerek, Rum liderliği yerine Kıbrıs Rum toplumuna ulaşacak bazı mesajlar vermek gerektiğine dikkat çeken Kudret Özersay “Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Tür idaresi altında açılması ve bazı yabancılarla Kıbrıslı Rumlara mallarının bazı şartlara bağlı olarak iade edilmesi, Kıbrıs Rum liderliği ne kadar karşı çıkarsa çıksın Kıbrıs Rum toplumu açısından çekici bir seçenek olacaktır. Aynen Taşınmaz Mal Komisyonu örneğinde olduğu gibi başlangıçta Rum yönetimi bireylerin gelmesine engel olacak ancak kısa süre sonra bu engellemeler fayda etmeyecektir. Aradan 40 yılı aşkın bir süre geçtiğini, Kıbrıslı Rumların taşınmaz mallarını geri alma konusunda hızla umutlarını yitirmekte olduklarını kimse göz ardı etmesin. Tüm bunlara güneydeki ekonomik kriz de eklendiğinde, çok sayıda Kıbrıslı Rumun ve yabancının Kıbrıs Türk yönetiminde de olsa Maraş’a geleceği ortadadır. Kaldı ki geçmişte bazı Maraşlı Kıbrıslı Rumun bu yönde açıklamaları da olmuştur. Kamuoyu önünde bugün ‘biz Kıbrıs Türk yöentimi altında olursa gelmeyiz’ diyen çok sayıda Kıbrıslı Rumun, yarın bu adım hayata geçirildiğinde buna ilgi göstereceğini Taşınmaz Mal Komisyonu örneğine bakarak görebiliriz” dedi.

“Güvenlik Konseyi Kararları Engel Teşkil Etmez”

Kapalı Maraş konusunda böyle bir adım atılmasının geçmişte alınan BM Güvenlik Konseyi kararları açısından yeni ve Kıbrıs Türk tarafını zorda bırakacak farklı bir durum yaratmayacağını vurgulayan Kudret Özersay, “hatta böyle bir adım, eski mal sahiplerine mallarının iade edilmesini de içereceğinden uluslararası toplum tarafından da kabul görecektir” dedi. 1984 yılında alınan 550 Sayılı Konsey kararını anımsatan Özersay, Maraş’ın eski sakinlerine vurgu yapıldığını, Kıbrıs Türk tarafınca atılacak böyle bir adımın ezber bozan ve hayata geçirilmesi mümkün olan bir düşünce olduğunu ileri sürdü.

“Rum Tarafının İradesini Beklemek Özgüvenimizi Yok Ediyor!”

Bugüne değin gerek kapsamlı çözüm, gerekse Maraş konusunda çok sayıda müzakere yapıldığını ama herhangi bir somut sonuç elde edilemediğini belirten Kudret Özersay , “artık bizim dışımızdaki tarafların iradesini beklemeden bazı konularda olumlu tek-yanlı adımlar atmalı ve somut birşeyler üretmeliyiz. Biz yıllardır Kıbrıs Rum tarafının iradesine bağlı olan bir konuyu, yani çözüm müzakerelerini, sonuca gitmeyeceğini çok iyi bildiğimiz dönemlerde dahi hayatımızın merkezi haline getirdik. Artık bu yaklaşımı terk edip, kendi irademize dayalı olarak bazı olumlu ama tek-yanlı adımlar atmamızın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparsak artık somut sonuç alabilir, toplumsal olarak özgüvenimizi yeniden kazanabiliriz. Çözüm konusunda Rum tarafının iradesini beklemek, izolasyonların kaldırılması konusunda ise uluslararası toplumun iradesini beklemek toplumsal özgüvenimizi yitirmemize neden oldu. Maraş konusunda atacağımız bu türden bir adım Kıbrıs Türk halkının kendine olan güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olabilecek, bir silkinme yaratacaktır” dedi. Geçmişte 2003 yılında geçiş kapılarının da aynı yöntemle açıldığını, Kıbrıs Türk tarafının attığı tek yanlı ama olumlu bir adımın birden bire Kıbrıs Rum tarafını da olumlu bir adım atmak zorunda bıraktığını ve bunun da zaman içerisinde bir “kapı açma modalitesi” gelişmesine neden olduğunu belirten Özersay “tek-yanlı ama olumlu adımlar Rum tarafının iradesinin ortaya çıkmasını bekleyerek yitirdiğimiz özgüvenimizi yeniden kazanmamıza yardımcı olacaktır” dedi.

“Kapsamlı Çözüm İçin Şerh Düşülebilir”

Kapalı Maraş’ın, müzakerelerin devam etmediği bir dönemde Kıbrıs Türk yönetiminde açılmasının doğal olarak Kıbrıs Rum liderliğini harekete geçireceğini ve “demek ki Kıbrıslı Türkler çözüm halinde bize Maraş’ı dahi vermeyecekler” benzeri bir propaganda yürütmeye başlayabileceğini söyleyen Kudret Özersay “ancak bu önemli bir sıkıntı yaratmaz. Çünkü her şeyden önce müzakereleri askıya alan Kıbrıs Rum tarafıdır, kapsamlı çözüm vizyonunu görünür olmaktan çıkarmıştır. Ama bu adımı atarken Kıbrıs Türk tarafının ‘Maraş’ın çözüm öncesinde Kıbrıs Türk yönetimi altında açılıyor olması çözüm hükümleri bağlamında üzerinde uzlaşmaya varılacak düzenlemelere herhangi bir biçimde halel getirmeyecektir’ şeklinde bir açıklama yapması sıkıntı çıkma ihtimalini bütünen ortadan kaldıracaktır” dedi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu