Kıbrıs

Özersay:”Karpaz’da planlı bir gelişme için adım atacağım

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Doç. Dr. Kudret Özersay, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’ı ziyaret ederek halka açık toplantılarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki düşüncelerini vatandaşlarla paylaştı ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adayı Özersay yaptığı açıklamada, ziyaretler sırasında ülkedeki kurumlarda yaşanan sıkıntıların çok daha fazlasının Karpaz yarımadasında hissedildiğini, uzun yıllar bu bölgede plansız ve tutarsız, her hükümet döneminde değişen politikalar izlendiğini, bunun da vatandaşın devlete küsmesine neden olduğunu söyledi.

Özersay “Cumhurbaşkanı olarak anayasal ve yasal yetkilerimi kullanıp Meclis’in Karpaz bölgesinde bütünselliğe sahip, kendi içinde tutarlı planlı bir gelişme için uzun vadeli ve bağlayıcı bir eylem planı ortaya çıkarması ve bunun her hükümet değiştiğinde değiştirilemeyecek bir devlet politikası haline dönüştürülmesi için adım atacağım” dedi.

“BÖLGENİN İNSANI KENDİNİ ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞ HİSSEDİYOR”

Bu bölgede başta eğitim ve sağlık konularında olmak üzere hizmet götürmek yerine her hükümet döneminde değişen uygulamalar yapıldığına dikkat çeken Kudret Özersay, “Turizm nedeniyle nüfusu zaman zaman daha da artan Dipkarpaz’da bir yandan ilaç bulunmaması, diğer yandansa düzenli şekilde doktor olmaması kabul edilebilir değildir. Ayrıca eğitim yılı başladıktan sonra aradan haftalar geçmesine rağmen öğretmen eksikliği gerekçe gösterilerek okullarda bazı derslerin verilemediğini, bu nedenle de bu bölgelerdeki çocukların eğitimlerinin aksadığını görüyoruz, bunun en yakın örneği de Kumyalı ve Dipkarpaz köyleridir” diye konuştu.

Bir devletin sağladığı temel hizmetlerden olan eğitim ve sağlık hizmetleri konusunda Karpaz yarımadasında yaratılan bu zaafiyetin bu bölgedeki vatandaşların kendilerini “ötekileştirilmiş” hissetmelerine neden olduğunu savunan Özersay,  kendi içinde bütünselliği olan bir devlet politikasının Meclis gündemine taşınması ve yasalaşması için siyasi liderlik göstereceğini vurguladı.

“DEVLET POLİTİKASI OLMASI İÇİN LİDERLİK GÖSTERECEĞİM”

Özersay, yıllar önce Dipkarpaz köyü içerisinde dönemin hükümeti tarafından turizm alanında yapılan teşvik sonucunda insanların buna güvenerek borç aldıklarını ve yatırım yaptıklarını, oysa sonradan başka hükümetler tarafından yasalara ters olmasına rağmen sahillerde başka bazı tesislerin yapılmasına da izin verildiğini ya da göz yumulduğunu, bunun sonucunda da köy içerisine yatırım yapan köylülerin iş hacmi, turist sayısı açısından zor durumda bırakıldığını söyledi.

Özersay, benzer şekilde yasalara aykırı olarak devamına izin verilen yapıların sahiplerinin de sürekli bir tedirginlik içerisinde yaşamak durumunda kaldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, çevrenin katledilmesini önleyecek yöntemlerle bölge insanını birbirine düşürmeden bir çıkış yolu bulunmasının gerekli olduğunu, bunun da hükümete yakın olan ya da tanıdık bulanların kendi işini halledebileceği bir yöntemle değil hükümet değişse bile değişmeyecek olan kurallarla düzenlenecek bir Karpaz Kalkınma Planı yasası ile mümkün olabileceğine inandığını anlattı.

Bugüne değin Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar olmasına rağmen bunlara o hükümetlerin de uymadığını söyleyen Özersay, “kendisinin bir Cumhurbaşkanı olarak Meclis’i tek gündemle Karpaz bölgesinin sorunlarını ele almaya ve çözmeye davet edeceğini, karar almaktan, bu sorunları çözmekten kaçınan bir meclisi ise hem bölge insanı hem de ülke kamuoyu nezdinde zorlayacağını” kaydetti.

Bu bölgenin sorunlarının çözümünü ve kalkınmasını sağlayacak planların geçmişte hazırlandığını ancak bunların hükümeti gerçek anlamda bağlayacak bir belgeye dönüştürülemediğini belirten Özersay, “artık hükümetlerin yahut Meclis’in bundan kaçmasına müsade etmemek gerekir ve ben buna müsade etmeyeceğim” dedi. Özersay her hükümetin kendi yolunu yürüdüğüne ama bunun sonucunda da bölge insanının da, çevrenin de mağdur olduğuna dikkat çekti ve “işte bu nedenle Karpaz bölgesinde yapılabilecek ve yapılamayacak olanlar, her gelen hükümeti bağlayacak şekilde bir devlet politikasına dönüştürülmelidir” dedi.

“SON KURULAN KOMİTE’YE NE OLDU?”

Kudret Özersay konuşması sırasında Eylül ayında Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar sonucunda kurulan ve bölgede çevre açısından beliren sıkıntıların takibini yapması beklenen “Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi Düzenleme ve Yönetim Komitesi’nin geçen süre zarfında yaptığı bir çalışma olup olmadığını; bazı tespitleri varsa bunların ne zaman hayata geçirileceğini” sordu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu