GündemKıbrıs

Toparlanıyoruz, Bakanlar Kurulu’na Mehmet Vechi ile ilgili mektup sundu

“Toparlanıyoruz Hareketi” olarak da anılan, Temiz Toplum Derneği, Bakanlar Kurulu’ndan, Mehmet Veçhi’nin ölümüyle ilgili polis raporunda, görevli polis memurlarının cezai kovuşturmaya tabii tutulamayacağı yönünde ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle, yeni bir soruşturma yapılmasını talep etti.

Toparlanıyoruz Hareketi, Mehmet Veçhi’nin ölümüyle ilgili Bakanlar Kurulu’nun atadığı Soruşturma Komitesi’nin raporu hakkında Bakanlar Kurulu’na yazı gönderdi.

Basınla da paylaşılan yazıda, “Söz konusu rapor incelendiğinde, görevli polis mensuplarının Mehmet Veçhi’nin tutuklu bulunduğu esnada müteveffayı koruma görevini yerine getirirken yürürlükteki mevzuat ile uluslararası normlara uygun hareket etmediği anlaşılmaktadır” denildi.

Soruşturma raporunda, Mehmet Veçhi’nin korunması görevini üstlenen polis örgütü mensuplarının, Mehmet Veçhi’yi koruma görevini yerine getirmediği, söz konusu şahsı onur kırıcı muameleye tabi tuttuğunun görüldüğü kaydedilen yazıda, “Soruşturma Komitesi’ne, hazırlanan raporu bir daha gözden geçirmesini, gerekli görmeniz halinde yeni Soruşturma Komitesi atanmasını ve bu vesileyle polis örgütü mensuplarının cezai sorumluluklarının olup olmadığı hususunun yargının denetimine tabi tutularak, herhangi bir yargısal denetime tabi tutulmamaları ihtimalinin bertaraf edilmesini sağlamanızı rica ederiz” denildi.

Mehmet Veçhi’yi korumakla yükümlü polis mensuplarının başta KKTC Anayasası olmak üzere, ilgili mevzuatı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiği savunulan yazıda, “Böyle
ihlaller karşısında ölümden sorumlu kişilerin cezalandırılması gerekmektedir. Ne var ki,soruşturma raporu bu gerekliliğe dikkat çekmesine rağmen gerekliliğin yerine getirilmesi hakkında ‘Ceza yasasında ve/veya mevzuatımızda bu işlemlerin bir karşılığı yoktur’ diyerek cezai kovuşturma yapılamayacağını ileri sürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İlgili polis memurlarının cezai kovuşturmaya tabi tutulamayacağı savını doğru bulmadıkları kaydedilen yazıda,“Soruşturma raporu incelendiğinde görevli polis mensuplarının Mehmet Veçhi’nin kişi dokunulmazlığının, hayat ve vücut bütünlüğünün yeterli özen gösterilmemek suretiyle korunmadığı anlaşılmaktadır” denildi.

Raporda, müteveffa Mehmet Veçhi’nin görevli polis mensupları tarafından itiraf almak amacıyla aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldığının da anlaşıldığı iddia edilen yazıda, “Söz konusu görevli polis mensuplarının görevlerinin ve durumlarının gerektirdiği ölçüyü aştıkları, görevlerini yerine getirmek için gerekli olandan fazla güç kullandığı anlaşılmaktadır” ifadelerine de yer verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu