GündemKıbrıs

Siyasiler Mal Bildirimi Yapacak Mı?

“Toparlanıyoruz Hareketi tarafından, Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası Madde 8(1) kapsamında siyasilerin hukuka uygun şekilde mal bildiriminde bulunup bulunmadığının sorgulandığı süreçte; hukuk devletinin temel taşlarından olan Başsavcılık’ın yorum ve uygulamaları bizi kaygılandırmıştır.

Toparlanıyoruz Hareketi; bir süre önce, Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında, siyasilerin Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na uyup uymadıklarını öğrenmek amacıyla; Meclis Başkanlığı’na bilgi edinme başvurusu yaptı. Meclis Başkanlığı tarafından gönderilen cevapta; net olarak evet veya hayır denmemekte ve Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) Cumhurbaşkanı’na “mal bildiriminde bulunmanıza gerek yoktur” görüşü verdiğine atıf yapılmakta idi.

Konunun netleştirilebilmesi amacıyla; Başsavcılık’a yine Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında yapılan başvuru ile şu soruldu:

“K.K.T.C. Hukuk Dairesi tarafından Cumhurbaşkanı’na Cumhurbaşkanı göreve geldikten sonra mal bildirimi yasası gereğince yerine getirmesi gerekli olan mal bildirimi yükümlülüğü konusunda “çok yakın geçmişte Başbakan olarak mal bildiriminde bulunduğu nedenle yeniden mal bildirimi yapmasının gereksiz tekerrür olacağına ilişkin görüş” verilmiş midir? Eğer verildiyse, verilen bu görüşe ilişkin belge talep edilmektedir.”

Başsavcılık; bilgi edinme başvurumuza, yasal süreyi ihlal ederek de olsa, bir cevap vermiştir.

Tarafımıza verilen belgeye göre Başsavcılık, Cumhurbaşkanı’na aşağıdaki görüşü vermiştir:

“3. Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu’nun Başbakanlık makamına seçildiği tarihte Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’nın 8(1). Maddesi gereğince mal bildiriminde bulunduğu anlaşılmaktadır. Başbakan ve Cumhurbaşkanının mal bildiriminde bulunacağı merci aynı mercidir.

Yani Cumhuriyet Meclis Başkanlığı’dır. Yine Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası, mal varlığında önemli bir değişiklik olması halinde yeni bir bildirim yapılmasını da gerektirmektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu’nun çok yakın geçmişte Başbakan iken mal bildiriminde bulunmasının ardından Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı yeniden Mal Bildiriminde Bulunulması Yasasının esas amacına uygun olmayıp, gereksiz bir tekerrüre neden olacağını belirtir, saygılarımı arz ederim.”

Oysa, Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na göre; seçimle iş başına gelen görevliler, seçimin kesinleştiği tarihten itibaren iki ay içerisinde mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Bu madde emredici bir maddedir ve uymayanlar için 3 aya kadar hapis cezası öngörür. Kanaatimizce, Başsavcılık, seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanı’nın (ne gerekçe ile olursa olsun) mal

bildiriminde bulunmasının gereksizliğine hüküm vererek, hukuka uygun olmayan bir görüş üretmiş ve hatta Cumhurbaşkanı’nın suç işlemesine de yol açmıştır.”

Öte yandan, Yasa’ya göre suç oluşturan bu durumu şikayet edebileceğimiz mercii, aynı Yasa’ya göre yine Başsavcılık. Bu şartlarda kimi kime şikayet edeceğiz diyor ve soruyoruz: “Et kokarsa tuzlarsın, ya tuz kokarsa ne yaparsın?”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu